EPCG 3.6000 (0.00)   JGPK 11.7500 (2.00)   PREN 0.6100 (-2.25)   UC01 100.0000 (0.00)   

»  Brošura

Podgorica, 11.01.2018.

Društvo za upravljanje ”ATLAS PENZIJA” AD PODGORICA objavljuje oglas za prijem u radni odnos za mjesto - Komercijalni direktor.
Potrebne uslove možete pogledati na linku Karijera sa lijeve strane sajta.


Ekonomski fakultet Podgorica, 13.04.2017.

Izvršna direktorica DZU „Atlas penzija“ mr Danijela Laketić je dana 13.04.2017.g., na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer „Medjunarodni biznis“ rukovodioca dr D.Jaćimović, održala predavanje studentima IV godine na temu „Penzioni sistem u Crnoj Gori-case study: DZU Atlas penzija/DPF Penzija plus“.

Podgorica, 02.02.2017.

Društvo za upravljanje ”ATLAS PENZIJA” AD PODGORICA objavljuje oglas za prijem u radni odnos za mjesto - Komercijalni direktor.
Potrebne uslove možete pogledati na linku Karijera sa lijeve strane sajta.

Podgorica, 21.04.2016.

Dana 19.04.2016. godine u Podgorici je održana IX redovna Skupština akcionara društva za upravljanje „Atlas penzija“ a.d. Podgorica koje upravlja dobrovoljnim penzioniom fondom „Penzija plus“.

Podgorica, 21.04.2016.

Izvršna direktorica DZU „Atlas penzija“ mr Danijela Laketić će dana 21.04.2016. godine u 12.30 h na Ekonomskom fakultetu u Podgorici , smjer „Medjunarodni biznis“ rukovodioca dr Danijele Jaćimović, održati predavanje studentima četvrte godine. Tema predavanja je „Održivost penzionog sistema i afirmacija III stuba u Crnoj Gori“ - primjer DZU „Atlas penzija“koje upravlja dobrovoljnim penzionim fondom „Penzija plus“.

Podgorica, 23.04.2013.

Izvršna direktorica DZU Atlas penzija mr Danijela Laketić je održala predavanje studentima četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Podgorici, smjer „Međunarodni biznis“ rukovodioca dr Danijele Jaćimović, na temu održivosti i reforme penzionog sistema u Crnoj Gori, afirmacije III stuba penzionog sistema kod nas, kao i načina rada Društva za upravljanje Atlas Penzija, koje upravlja dobrovoljnim penzionim fondom Penzija Plus.

Podgorica 21.04.2013.

U sklopu dnevnika na tv Vijesti je data izjava izvršne direktorice DZU Atlas penzija mr Danijele Laketić na temu održivosti i reforme penzionog sistema u Crnoj Gori, kao i načina afirmacije III stuba penzionog sistema u Crnoj Gori.

Podgorica 27.12.2013.

U emisiji „5do5“ na Atlas tv je gostovala direktorica prodaje DZU Atlas penzija mr Danijela Papić.
Ukazala je na prednosti štednje u dobrovoljnom penzionom fondu Penzija plus, značaju poreskih olakšica za državu Crnu Goru,iznosu koji bi članovi uplaćivali i načinu odnosno periodu štednje i raspolaganja sredstvima. Napomenuta je i povoljnost članova da imaju mogućnost uvida u svoja akumulirana sredstva u svakom momentu.

Podgorica, 25.03.2013:

Kod Penzije plus:

- Nemate ograničenja u visini i iznosu uplate koje mogu biti mjesečne, periodične ili jednokratne. Iznos ulaganja prilagodjavate svojim finansijskim mogućnostima.
-Prestankom uplaćivanja, sredstva ne propadaju, već na do tada uložena sredstva ostvarujete prinos do momenta istupanja iz fonda.
-Imate svakodnevni uvid u vrijednost svoje imovine
- Kada bi osoba koja počinje radni vijek sa 25 godina starosti krenula da uplaćuje doprinose u DPF i to po 20€ mjesečno sa navršenih 50 godina u fondu bi imala oko 24.000€ (od čega je svog novca uložila 6.000€). Ovaj primjer projektuje prinos na uložena sredstva od 10%. Ako bi nastavili ulaganje na ovaj način do 65 godine starosti, u fondu bi imali oko 108.000€ (od čega bi osoba uložila svog novca 9.600€). Ukoliko bi se opredijelili za mjesečnu penziju u narednih 20 godina, ona bi iznosila oko 1.000€.

Karijera 
[ Arhiva ]     

Copyright 2008 DZU Atlas Penzija
Developed by RGB Group