ATMO 0.0180 (0.56)   INSM 30.0000 (0.00)   JGPK 9.3000 (-1.59)   MONF 0.0390 (-6.70)   PREN 0.4999 (0.04)   

»  Brošura


Podgorica, 25.03.2014:

Kod Penzije plus:

- Nemate ograničenja u visini i iznosu uplate koje mogu biti mjesečne, periodične ili jednokratne. Iznos ulaganja prilagodjavate svojim finansijskim mogućnostima.
-Prestankom uplaćivanja, sredstva ne propadaju, već na do tada uložena sredstva ostvarujete prinos do momenta istupanja iz fonda.
-Imate svakodnevni uvid u vrijednost svoje imovine
- Kada bi osoba koja počinje radni vijek sa 25 godina starosti krenula da uplaćuje doprinose u DPF i to po 20€ mjesečno sa navršenih 50 godina u fondu bi imala oko 24.000€ (od čega je svog novca uložila 6.000€). Ovaj primjer projektuje prinos na uložena sredstva od 10%. Ako bi nastavili ulaganje na ovaj način do 65 godine starosti, u fondu bi imali oko 108.000€ (od čega bi osoba uložila svog novca 9.600€). Ukoliko bi se opredijelili za mjesečnu penziju u narednih 20 godina, ona bi iznosila oko 1.000€.

Dobrodošli

Štednja u dobrovoljnim penzionzionim fondovima jedan je od najčešćih vidova štednje za starost u svijetu. Štedeći kroz članstvo u dobrovoljnim penzionim fondovima stičete pravo na penziju koja ne zavisi od radnog staža. Svi građani, bez obzira da li su stalno zaposleni, bave se samostalnom djelatnošću, imaju privremena ili povremena primanja, u mogućnosti su da svoju i budućnost svoje porodice učine izvesnijom.
 
 
Sajt sadrži niz korisnih informacija o prvom registrovanom dobrovoljnom penzionom fondu u Crnoj Gori - Penzija plus na osnovu kojih zainteresovani mogu donijeti odluku o članstvu u fondu. Penzijom plus upravlja prvo registrovano društvo za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom u Crnoj Gori Atlas penzija.

U decembru 2006 godine usvojen je Zakon o dobrovoljnim penzionim fondovima, koji je omogućio osnivanje i rad dobrovoljnih penzionih fondova u Crnoj Gori. Na taj način se naša država priključila velikom broju zemalja koje su pokrenule reformu svog sistema uslijed nepovoljnih demografskih trendova i stalnog deficita državnog penzionog sistema.
Dobrovoljni penzioni fondovi su uvedeni da bi građani dopunili državnu penziju i osigurali primanja u starosti i na taj način obezbijedili svoju budućnost.
 
ATLAS PENZIJA A.D. Podgorica, Društvo za upravljanje penzionim fondom
Atlas penzija je specijalizovano društvo za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, čiji je cilj ostvarenje optimalnih prinosa na imovinu fonda i na taj način obezbbjeđenje što sigurnije budućnosti članovima fonda.
Osnivači su članice Atlas grupe, Savez sindikata Crne Gore i Unija poslodavaca.
Štednja za starost je dugoročna štednja pa je funkcionisanje ove vrste poslovanja strogo zakonski regulisano. Nadzor i kontrolu vrši Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore. Kastodi banke fonda je Invest banka Montenegro (IBM) A.D. Podgorica.
 
Dobrovoljni penzioni fond PENZIJA PLUS Podgorica
Penzija plus je otvoreni penzioni fond, kojem mogu pristupiti sva fizička lica bez obzira na godine, dužinu radnog staža, da li su zaposleni ili ne i čime se bave.
Penzija plus prikuplja sredstva svojih članova i plasira ih na tržište kapitala, nekretnina i u bankarske depozite u Crnoj Gori i inostranstvu u skladu sa Zakonom i internim aktima.
 
penzijska nadoknada = doprinosi + prinos na plasirana sredstva
 
Investiciona politika Fonda je izrazito konzervativna i kod ulaganja se prvenstveno vodi računa o sigurnosti imovine Fonda, a potom o profitabilnosti ulaganja sve u skladu sa načelima sigurnosti, likvidnosti i raspodjele rizika.
Sav prinos koji se ostvari pripada članovima fonda i pripisuje se na njihovim ličnim računima koji se vode odvojeno od imovine društva za upravljanje.
 
[ Arhiva ]     

Copyright 2008 DZU Atlas Penzija
Developed by RGB Group